Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Người sử dụng Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử dụng sau đây trước khi sử dụng Trang Web này hoặc trước khi sử dụng dịch vụ tại www.vncenter.vn (“Tài Khoản”) để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty Cp Công nghệ thông tin Việt Nam VNCenter (gọi riêng và gọi chung là “VNCenter., SJC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

  1. Điều khoản chung

– www.vncenter.vn có toàn quyền quyết định việc đăng hay không đăng, tạo hay không tạo tài khoản cũng như việc lưu giữ thông tin khách hàng đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

– Quý khách, người truy cập, đối tác, thành viên khi truy cập trang web này phải có trách nhiệm thường xuyên tham khảo “Điều khoản Sử dụng” này để xem sự thay đổi cập nhật nội dung chính sách, sửa đổi bổ sung mới từ chúng tôi.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên trang web này, Đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào mà người dùng đăng trên www.vncenter.vn Người sử dụng đăng trên www.vncenter.vn phải tự chịu trách nhiệm về tin mình đã đăng.

– Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của www.vncenter.vn. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của www.vncenter.vn.

– Chúng tôi có quyền xóa hoặc không duyệt tài khoản thành viên mà không cần báo trước với Người sử dụng.

  1. Quy định về quy tắc sử dụng dịch vụ:

– Người sử dụng được đăng ký tư vấn trực tiếp qua website

– Chúng tôi sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ để hỗ trợ dịch vụ

– Các sản phẩm sẽ được quy định đầy đủ trong mô tả tại website

  1. Các quy định khác

– Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng Website này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

– Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với www.vncenter.vn được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do www.vncenter.vn cung cấp.

– Trang web có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Cập nhật lần cuối ngày 07 tháng 07năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0911100448