Thiết kế logo nâng cao

VNĐ2,000,000.00 VNĐ1,000,000.00

Logo là biểu tượng thương hiệu đặc trưng thường được thiết kế hoàn hảo với 2 phần chữ và hình ảnh, được sử dụng để nhận diện thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, hàng năm xu thế thiết kế logo công ty lại có sự thay đổi nhất định và mỗi doanh nghiệp đều mong muốn xây dựng cho mình một bộ nhận diện độc quyền, tuy vậy với sự phát triển khác nhau của từng giai đoạn của doanh nghiệp và thị trường không phải tất cả các doanh nghiệp đều trung thành với logo thủa ban đầu của mình.

Danh mục:
0911100448